Saturday, March 31, 2007

Nederlandse Thesis Proposal Samenvatting van Waarde Creatie in Web 2.0

Op Marketingfacts.nl is afgelopen week een Nederlands artikel geplaatst over mijn Master Thesis over Waarde drijvers en creatie in Web 2.0. Het artikel is hier te vinden.

Afgelopen weken heb ik vele reacties van buitenlandse en Nederlandse bedrijven ontvangen en zo wordt maar weer eens bewezen hoe interessant en belangrijk onderzoek naar Web 2.0 is.

Mijn onderzoek stelt Web 2.0 centraal, als een ontwikkeling binnen e-business die de waarde creatie en toe-eigening van en voor participanten doet veranderen. Het onderzoek gaat met name over de waarde creatie en waarde drijvers in Web 2.0. Het onderzoeksdoel is om de Entrepreneurship en Strategic Management Theorie aan te vullen door eerste inzichten te geven in de waarde drijvers en waarde creatie in Web 2.0.

De centrale onderzoeksvraag hierbij is of de waarde drijvers die we associëren met Web 2.0 verschillen van de reeds bekende waarde drivers in e-business. Deelvragen van dit onderzoek zijn: hoe wordt waarde gecreëerd en toegeëigend als competitief voordeel? Wat zijn de waarde drijvers in e-business? Wat is het verschilt tussen e-business en Web 2.0?

No comments: